Waarvoor staat Akro Nova

Akro Nova staat voor een jong en gedreven architecten- en consultingbureau.
Wij zijn zowel actief inzake architectuur als inzake advies, ondersteuning en begeleiding bij aangelegenheden betreffende stedenbouw en ruimtelijke ordening en dit in de meest ruime zin.

Akro Nova is in januari 2007 ontstaan uit twee éénmanszaken, respectievelijk geleid door een architect Inge Desmet en een licentiaat, stedenbouwkundige, Thierry Ghyselinck.

Inmiddels zijn wij gegroeid tot een dynamische KMO met een gespecialiseerd team van jonge, creatieve (assistent-)architecten, een bouwkundig ingenieur en een juridisch raadgever.
Op vijf jaar tijd kenden wij een snelle groei waarbij - verspreid over heel Vlaanderen - reeds meer dan 1.350 bouw- en consultingdossiers met succes werden behandeld.

Wij zijn onder meer gespecialiseerd in zowel landelijke als moderne woningbouw en allerhande constructies in de agro-industrie (stallen, loodsen, opslagplaatsen e.d.), maar onze activiteiten beperken zich hier zeker niet toe (zie verder).

Wij onderzoeken de stedenbouwkundige mogelijkheden in uw concreet bouwproject, tekenen de plannen in nauwgezet overleg met de bouwheer en met de vergunningverlenende overheid. Eens de administratieve procedure loopt, volgen wij deze op de voet.

Dreigt het toch nog mis te gaan, dan maken wij uw dossier aanhangig bij de Deputatie.
Dit alles mits een professionele benadering, waarbij uw belangen op een deskundige wijze worden verdedigd.

U bespaart zich zodoende van meet af aan een massa mogelijke kopbrekers !

Na het verkrijgen van de vergunning, begeleiden wij u in de concrete realisatie van uw project via de opmaak van de meetstaat, aanstellen van aannemers, werfopvolging en coördinatie van de werken.

Niettegenstaande deze bijzonder ruime dienstverlening, voeren wij een zeer evenwichtig prijs/kwaliteit beleid en werken we bovendien snel en accuraat.