Algemeen juridisch stedenbouwkundig advies

Stedenbouwkundig raadgever, Thierry Ghyselinck werkte destijds gedurende 3 jaar op de Vlaamse administratie Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, waar hij zowel theoretische als praktische ervaring opdeed met betrekking tot de toepassing van de zeer complexe regelgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Inmiddels heeft Akro Consulting een ervaring opgebouwd van liefst 15 jaar op het vlak van administratie, wetgeving, rechtspraak en behandeling van vergunningsaanvragen in beroep. Haar grote deskundigheid wordt dienaangaande inmiddels door niemand in twijfel getrokken.
Het aantal gewonnen dossiers in beroep is veelzeggend (een uitgebreide lijst aan referenties is op kantoor beschikbaar)!